Podmínky účasti párů na TL a STL v roce 2017

Rozdělení dle věkových kategorií:

 

Jun I: J1 - CB (D2 - C)
Jun II: J2 - BA (J1 - B)
Mla: Mla - AM (J2 - A)
Dosp: Mla - BAM, D - BAM, S1 - BAM, S2 - BAM, S3 - BAM, S4 - BAM
Sen I: S1 - BAM, S2 - BAM, S3 - BAM, S4 - BAM

Omezení počtů párů na TL je uvedeno v příloze Soutěžního řádu SB02.