Vysvětlení k mezinárodním přestupům do a z ČSTS.

V poslední době se uskutečnilo několik mezinárodních přestupů do a z ČSTS. V diskusích na FB se objevily názory na jejich oprávněnost či neoprávněnost v souvislosti s MČR.

Zásadním dokumentem, který řeší tyto záležitosti je Soutěžní řád WDSF (WDSF Competition Rules) v části D.2.2. V něm se řeší sankce při účasti na titulárních soutěžích ve WDSF případně v jiných soutěžních systémech a možnosti dohody mezi členy WDSF u ostatních soutěží.

Soutěžní řád ČSTS převzal toto ustanovení nepřesně a proto ve smyslu Stanov ČSTS čl. 8 je nutno se řídit v této věci Soutěžním řádem WDSF. Potřebnou úpravu našeho SŘ připravuje VR na nejbližší výroční konferenci.

WDSF algoritmizovalo mezinárodní přestupové procedury pro jednotlivce, páry a formace a zodpovědnými osobami za tyto přestupy jsou tzv. národní administrátoři. V ČSTS vykonává tuto funkci generální sekretář ČSTS, pan Leoš Siegel.

Pravidla WDSF ale neřeší přestupy těch, kteří nejsou registrováni ve WDSF, tj. nemají identifikační kartu WDSF s přiděleným MIN. Tyto přestupy se řeší běžnou korespondencí s dotčenými svazy.

ČSTS při potvrzování přestupů do zahraničí vyžaduje osobní souhlas přestupujících (jejich zákonných zástupců při nedosažení věku 18 let) a souhlas jejich zprostředkujícího kolektivního člena ve smyslu Přestupového řádu ČSTS.

Pokud budou nejasnosti při přestupech, prosím, obracejte se na generáního sekretáře ČSTS, který je pověřen jejich řešením.

Petr Odstrčil, prezident ČSTS a dřívější národní adminstrátor ČSTS