Stručný přehled z posledního jednání VR

Kromě běžné operativní agendy projednávala Výkonná rada na svém 17. zasedání 7. 2. 2017 v Brně témata z jednotlivých oblastí - profesní, soutěžní, organizačních, vnějších vztahů...

Na začátku jednání se zabývala školením porot pro systém hodnocení 2.1 používaným na národních šampionátech a vyhodnotila první poznatky tohoto hodnocení použitého premiérově na MČR STT v Hradci Králové.

Prezident informoval o průběhu přípravných jednání ve věci účasti českých zástupců na nově organizovaných soutěžích (Týmová Mistrovství, European Childer Grand Prix, Světové hry (2017, Polsko), Olympijské hry mládeže (2018), Univerziády a Akademická mistrovství) ad.

Výkonná rada rozhodla o převodu reklamních a mediálních práv národního týmu na servisní organizaci, stejně jako servisní organizaci pověřila vedením jednání o připojení k projektu ČOV "Česká stopa". Dále VR pověřila servisní organizaci k vedení jednání o získání generálního mediálního partnera a přípravou a vedením mediální kampaně pro soutěž WDSF World DanceSport Championship Latin 2018.

Z rozhodnutí VR vyplynulo, že bude zachován model organizace národních šampionátů servisní organizací i pro rok 2018 a organizace soutěží STL, TL a postupových soutěží třídy A projedná VR v červnu 2017.

V oblasti legislativy VR schválila změny v soutěžní oblasti, kdy schválila návrh VpS týkající se započítávání finálových umístění a dále návrh týkající se započítávání umístění na soutěžích seniorských lig.

Zápis a další podklady jsou dostupné v příslušné sekci na webu http://www.csts.cz/cs/Content/View/1436

Další jednání VR se bude konat 7.3.2017 v Praze.