Termín Doškolovacího semináře ČSTS 2017 - 2.9.2017

Zájemci o poskytnutí místa konání v regionu Čechy posílejte nabídky na viceprez.profi@csts.cz do 31.3.2017.