Prostředky z Loterií za rok 2016

Rozdělení prostředků pro jednotlivé kluby naleznete zde. Čerpání prostředků je možné do 30.11.2017.