Výroční konference ČSTS - důležitá informace

Vážení členové,
Výroční konference vyhlášena v termínu 8. 5. 2017, bude zároveň VOLEBNÍ.

Na jednání VR18 došlo k následujícímu kroku vedení ČSTS (viz zápis z jednání):

"Prezident ČSTS se v souvislosti s již uskutečněnými a dále plánovanými změnami v organizaci a směřování ČSTS rozhodl, že požádá pro své další kroky o důvěru způsobem, že k termínu konání výroční konference rezignuje na svou funkci a na nadcházející VK bude znovu kandidovat.

V souvislosti s tímto krokem se stává VK, která se bude konat 8.5.2017, zároveň konferencí volební.

Přítomní členové VR se ke kroku prezidenta připojili a také rezignují na své funkce k datu konání VK 2017."

Tímto krokem je tedy VK svolána jako volební. Termín pro podání kandidatur na funkci prezidenta ČSTS je středa 29.3.2017.
Kandidátka na funkci prezidenta bude zveřejněna v souladu s volebním řádem do 31.3.2017.
Pozvánka na VK 2017 bude zveřejněna nejpozději 8.4.2017 se všemi náležitostmi dle stanov.