Výroční konference 2017 - počty delegátů

Vážení členové,

počty delegátů pro VK se jsou stanoveny dle stavu členské základny ke dni 9.3.2017, a to klíčem 1:50.