Podání a zpracování účetních dokladů

Vážení členové,
Z důvodu optimalizace oběhu účetních dokladů a realizace plateb bylo přistoupeno k následujícímu opatření:

Způsob podání:

Faktury:
E-mailem na adresu fakturace@csts.cz
Poštou na adresu sekretariátu ČSTS

Ostatní účetní doklady (hotovostní doklady, cestovní příkazy):
Poštou na adresu sekretariátu ČSTS

Průběh zpracování dokladů:
Veškeré doklady, které budou doručeny výše uvedeným způsobem do každé středy do 12:00 hod., budou ve středu odeslány účetní firmě ke zapracování do účetnictví.

Na základě zapracování dokladů vytvoří účetní firma elektronický platební příkaz, který předá zpět ČSTS k autorizaci, a to nejpozději do úterý následujícího týdne.

Tento platební příkaz bude v úterý autorizován a peníze budou nejpozději do čtvrtka připsány na účty.

Veškeré podané účetní doklady musí splňovat podmínky dle Organizačního řádu přílohy A04 a A05.

Pro zasílání e-mailem používejte prosím výhradně výše uvedenou adresu.

Věříme, že toto opatření přinese zrychlení zpracování těchto dokladů a zároveň snazší orientaci a kontrolu procesu zpracování dokladů.