Výroční konference ČSTS ve zkratce

V kulturním centru v Týnci nad Sázavou se 8. května 2017 konala Výroční konference ČSTS.

Delegáti po nutných úvodních formalitách projednali a schválili Zprávu o činnosti Výkonné rady a jejích komisí za uplynulé období, stejně jako Zprávu o hospodaření za uplynulé prostředí a Zprávy Dozorčí rady, Rozhodčí rady a Disciplinární a smírčí komise. Rozsáhlejší diskuse se rozvinula nad projednáním Zprávy o hospodaření, zveřejňováním výsledků případů projednávaných Disciplinární a smírčí komisí.

Následně přišlo v návaznosti na program jednání projednávání změn legislativy, a to konkrétně Soutěžní, Finanční a Informační řád.

Přijatými změnami Soutěžního řádu byla upravena některá ustanovení soutěžního řádu týkající se MČR, a to konkrétně mj. např. účast na MČR dle ranklistu, minimální počet párů pro konání na MČR, sladění podmínek startu na MČR s pravidly WDSF, WDSF PD a DSE.

Dále se projednávaly návrhy spojování kategorií Děti I a II a Juniorů I a II, porotování aktivními tanečníky, organizační záležitosti národních šampionátů a úpravy katalogu figur, které schváleny nebyly.

Výroční konference se vrátila k dříve navrhovaným úpravám finančního a informačního řádu, ale žádná z těchto navrhovaných změn nebyla přijata.

Stěžejním bodem jednání byla volba prezidenta ČSTS a Výkonné rady. Delegáti zvolili jednoznačným počtem hlasů (53 ze 67) prezidentem ČSTS pana Petra Odstrčila. Výkonná rada dostala 42 hlasů. Viceprezidenty byli zvoleni pánové:
Martin Dvořák - Viceprezident pro sport
Radek Felcman - Viceprezident pro profesní záležitosti
Pavel Tejc - Viceprezident pro ekonomiku

Členy Výkonné rady byli zvoleni pánové:
František Dávidek, Miroslav Horník, Pavel Kojetín, Jan Kroupa a Martin Odstrčil.

V závěru jednání delegáti schválili předložený plán činnosti na další období, rozpočet na rok 2018 i usnesení Výroční konference. Podrobnosti budou k dispozici v Zápisu z jednání, jenž bude zveřejněn na webu v sekci Informace / Orgány ČSTS – zápisy / Výroční konference.

Petr Barnat