Uznatelné zahraniční školení pro porotu MČR

Ve dnech 2. - 4. června 2017 se v Congress Centrum Bremen (GER) uskuteční zahraniční školení porotců uznatelného dle Kvalifikačního řádu.

Zahraniční školení je uznatelné dle přílohy Kvalifikačního řádu KP08 - absolvování průběžného vzdělání 1x za 2 roky.

Více informací na www.dancing-superstars.de
Přihlášky zasílejte emailem na viceprez.profi@csts.cz  do 22.5.2017.