Pokyn viceprezidenta k realizaci přestupů

Vážení členové,
od 1.1.2017 nabyl účinnosti Přestupový řád ČSTS.

Součástí přestupového řádu jsou sankce a výchovné, které mohou být uplatňovány a to v plném rozsahu.
Pro výpočet výchovného za člena bude použit vzorec:
Odstupné = (rok ukončení člensví v klubu - rok vstupu do klubu - 1) x 1.000,- Kč

V případě, že výchovné nebude uhrazeno, bude možné uplatnit sankci - zákaz startu.