Zahraniční školení pro porotce MČR

Dle přílohy Kvalifikačního řádu KP08 jsou porotci pro MČR povinni absolvovat zahraniční školení.

Porotci pro MČR jsou povinni dle KP08 bodu 4. c) této přílohy absolvovat v uplynulém období minimálně jednu zahraniční školící akci. Měsícem jmenování je prosinec před rokem konání MČR.

Bod 4. c) průběžné vzdělávání – účast na jedné vzdělávací akci v zahraničí v uplynulém období. Za uplynulé období se považuje období dvou let před měsícem jmenování dle ust.1. Uznávány jsou tyto vzdělávací akce:
• zahraniční kongresy porotců a trenérů: WDSF, DTV a SZTŠ, nebo
• akce vyhlášené před začátkem kalendářního roku (ve kterém se konají) viceprezidentem pro profesní věci.

Nejbližší kongres WDSF, určený pouze pro WDSF porotce, se koná 6. a 7. 8. 2017 ve Stuttgartu. Místo konání: Alte Reithalle, Hotel Maritim

Kontaktní osoba: Harry Koerner, email: harry.koerner@goc-stuttgart.de

Pro MČR 2018 bude zapracováno do informačního systému a důsledně vyžadováno.