Zjednodušili jsme přestupovou proceduru

V návaznosti na schválené změny Přestupového řádu přináší ČSTS jednodušší, transparentnější a rychlejší – elektronizovanou administraci přestupového procesu.

Všichni členové by měli mít nově v uživatelském profilu na webu ČSTS záložku „Přestupy“. Jejím prostřednictvím mohou členové iniciovat přestupový proces.

Jednotlivé kroky v aplikaci by měly být návodné. Všichni zúčastnění v přestupovém procesu (individuální člen, o kterém se jedná, jeho původní i nový klub) budou o jednotlivých krocích informováni na svých uživatelských profilech popř. formou e-mailových notifikací.

Stručně řečeno by měl být postup zhruba následující:

  • nový kolektivní člen, který žádá o přestup individuálního člena, zadá tento požadavek do systému, který vygeneruje automaticky platební údaje k zaplacení správního poplatku;
  • individuální člen, o jehož přestupu se jedná, musí vyjádřit v systému souhlas. K tomu je vyzván mailovou notifikací;
  • po zaplacení správního poplatku a schválení požadavku individuálním členem zadá původní kolektivní člen do systému částku výchovného, jejíž výše by se měla odvíjet od ustanovení svazové legislativy. Předpokládá se, že jsou oba kluby na přestupu vzájemně předem domluveny;
  • zaplacením, které se dokládá přiložením elektronického potvrzení realizované platby, je přestup dokončen.

Přestup může iniciovat i individuální člen, ale v takových případech je možnost přestupu pouze do divize.

Od změny si vedení ČSTS slibuje zjednodušení administrativní náročnosti, modernější a ucelenou komunikaci mezi jednotlivými zainteresovanými a zrychlení. S případnými komplikacemi či nejasnostmi se můžete samozřejmě obrátit na odpovědné funkcionáře ČSTS, kteří vám ochotně poskytnout jakoukoli podporu.

Věříme, že cíle projektu budou naplněny, setkají se s pozitivním ohlasem a přinesou kýžené efekty.

(pb)