Novinky v oblasti porotců

Pracovní skupina WDSF pro boj s manipulacemi se soutěžemi přijala na svých zasedáních v průběhu a po German Open Championships s platností od 18. 8. 2017 dvě opatření.

Jedno z nich se týká procesu nominace porotců na top soutěže (světové a kontinentální šampionáty, GrandSlamy a Super Grand Prix), kdy bude řídící výbor v koordinaci se sportovním ředitelem formálně schvalovat každý panel porotců.

Druhé opatření je zaměřeno na hlubší analýzy výsledků výše uvedených soutěží. Bezprostředně po nich (následující den) se budou porotci scházet a budou si případně vysvětlovat anomálie v hodnocení a porotci budou i svá hodnocení vysvětlovat.

Tato opatření by měla přispět k dalšímu zvýšení transparentnosti a férovosti hodnocení tanečních výkonů.
Dá se očekávat, že podobná opatření budou postupně implementována i na úroveň národních významných soutěží.

http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/CCM_TF_Announcement-2460

(pb)