Výběr z jednání VR

Prvního září se sešli členové Výkonné rady, aby projednali několik záležitostí, z nichž vyzdvihujeme ty nejdůležitější:

  1. Úpravy finančního řádu a financování reprezentace – od roku 2018 dojde k zafixování spodní hranice finančních odměn pro porotce, navýšení členských příspěvků a také startovného. Tyto položky se dlouhá léta neupravovaly a neodpovídaly již faktickým nákladům. U startovného bylo zvýšení vyžádáno mj. zaváděním nových disciplín v kategorii Tanec pro všechny a je pro všechny nově kalkulováno na osobu. Obsáhlá diskuse se vedla kolem financování reprezentace. Požadavek uhradit všem reprezentačním párům náklady na cesty na titulární soutěže, na něž jsou nominovány, a to nejlépe s koučem, nejsou v dané chvíli reálné, ale výkonná rada má v úmyslu hledat další finanční zdroje. Prozatím se zůstává u odměn pro páry, které na evropském či světovém šampionátu dosáhnou výrazného úspěchu.
  2. Elektronizace procedur a práce generálního sekretáře – od září dochází ke zjednodušení některých procedur – přestupů, hostování a přihlašování nových členů, které nově probíhají elektronicky. Mimo jiné na těchto změnách pracoval generální sekretář, který tím výkonné radě vysvětloval stížnosti na svou práci (zejména mnohá prodlení u nominací na titulární soutěže). Komise sportovců navrhla vypsání výběrového řízení na tuto pozici, nicméně výkonná rada se prozatím rozhodla držet původně schváleného postupu (snížení odměny generálnímu sekretáři při přetrvávajících problémech po 1. září, event. ukončení smlouvy koncem roku). VR věří, že ke stabilizaci sekretariátu přispěje i jeho nová pracovnice.
  3. Rozborové semináře – zajímavou novinkou v oblasti hodnocení bude pořádání rozborových seminářů po každém národním šampionátu. Porotci zde budou v součinnosti s komisí rozhodčích rozebírat výsledky daného mistrovství a hodnocení párů, trenéři a páry by měli mít na tento seminář přístup.
  4. Modernizace webu – VR se shodla, že by měla být koncepčně řešena i oblast komunikačních kanálů svazu, zejména se bude soustředit na úpravu a modernizaci webu ČSTS.

Detailní zápis by měl být dnes po definitivním schválení zveřejněn v příslušné sekci na webu.

(pb, mr)