Výzva pro statutární zástupce kolektivních členů (KČ)

Vážení statutární zástupci,

v souvislosti s rozšířením funkcí informačního systému ČSTS (IS) je nutné abyste měli správně nastaven Váš uživatelský profil kterým se přihlašujete na stránky ČSTS.

K tomuto profilu se váže oprávnění spravovat záležitosti týkající se Vaší členské základny, nyní nově zajména přestupy, hostování a přihlášky ke členství. Tyto funkce by se Vám měly zobrazit na stránce Vašeho KČ. V případě, že tomu tak není, je pravděpodobné, že tato oprávnění jsou přiřazena k profilu, který již nepoužíváte, nebo je používal předchozí statutární zástupce a změna nebyla oznámena.

Do 30.9.2017 bude na oficiální e-mailové adresy KČ zaslán dopis s informací o tom, který uživatelský profil je oprávněn spravovat členské záležitosti příslušného KČ. Pokud tento dopis neobdržíte, nebo v tomto dopise bude uveden nesprávný uživatelský profil, obratťe se prosím na sekretariát ČSTS.