Žádost o NOVÉ soutěžní licence WDSF

Vážení členové,

Od 1.10.2017 se vydávají karty pouze elektronicky. Tato služba se nazývá e-card a jedná se o aplikaci pro systémy Android a iOS.

Postup pro vydání e-card je následující:

Na stánkách WDSF si podáte žádost o vydání e-card

https://ecards.worlddancesport.org/

K podání je nutné podepsat následující prohlášení, u nezetilých je vyžadován podpis zákonného zástupce.

https://ecards.worlddancesport.org/Content/Athletes%20Agreement%20for%20the%20WDSF%20eCard.pdf

Dále budete potřebovat tyto dokumenty v elektronické podobě:

Kopie průkazu totožnosti – nejlépe pas, nebo jiný dokument, který ověří identitu žadatele, jeho datum narození a národnost.

U nezletilých kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce, popř. rodný list.

Profilová fotografie - vzor je zobrazen na stránkách WDSF.

Tyto dokumenty přiložíte do elektronického formuláře a odešlete.

Poté budete přesměrováni na platební terminál, kde zaplatíte (prostřednictvím platební karty) poplatek za vydání e-card.

V případě, že nahrajete dokumenty nesprávně, sekretariát ČSTS nemá možnost chybu opravit a Vaši žádost může pouze zamítnout!

Sekretariát zkontroluje žádost a schválí ji v systému. Žádost schválená ze strany ČSTS čeká ještě na schválení ze strany WDSF a teprve po schválení je karta vydána a aktivní.

Pokud chcete vytvořit pár, nebo změnit složení páru, je o toto nutno zažádat sekretariát ČSTS. Pár musí být aktivní na WDSF, v záložce couples ještě před soutěží.

Důrazně upozorňuji na to, že v novém systému vydávání karet již nelze ihned zaktivovat nového žadatele o MIN a to i v případě, že dodá veškeré podklady a je schválen sekretariátem ČSTS, neboť se vždy čeká na schválení žádosti ze strany WDSF. Toto nastává v pracovní době sekretariátu WDSF.