Změny k 1.9.2017 a k 1.1.2018

Dle zápisu z VK proběhly všechny změny SŘ v bodech 9.1.1-9.1.11 s účinností od 1.9.2017.
Dle Přílohy SC02 (Katalog Figur) je účinnost změny - rozdělení tříd E,D,C (konec přechodného období) - od 1.9.2017. Kontroly katalogu na soutěžích začnou od 1.1.2018.
Oblečení pro třídu E podléhá již od 1.9.2017 pravidlům definovaným v Příloze SA02 (Soutěžní oblečení).

Změny SŘ s účinností od 1.9.2017

  • Minimální počet párů na MČR
  • účast na MČR
  • nominace na MČR
  • Spojování D12 a J12
  • Změna postupového klíče
  • Zkrácení přestávek u postupových soutěží
  • Sankce při neodhlášení ze soutěží
  • Změna Valčíku místo Tanga u kategorie E
  • Revize formulace porotování aktivních tanečníků