Přihlašování na MČR – nová pravidla

Se změnami v soutěžním řádu, který nově upravuje podmínky účasti na MČR (viz minulý článek), souvisí i nový způsob přihlašování se na tyto soutěže.

Před každým MČR bude probíhat tzv. "trojí období přihlášek", rozdělené na týdny a platné vždy od úterý 0:00 do následujícího pondělí 23:59. Hromadný start přihlášek je 6. ledna, kdy bude zveřejněn ranklist (RLČR) a uzavřeny platby členských příspěvků. Jednotlivá období pak budou zahrnovat toto:

1.období - nominace párů a možnost přihlášení dle přílohy SA01 ZDE

2.období - otevření přihlášek a nominace pro další páry po neakceptaci a nepřihlášení párů z předchozího týdne, a to v sestupném pořadí dle RLČR

3.období - možnost přihlášení párů v celém rozsahu nominovaných párů z 1. a 2. týdne, a to do limitu dle přílohy SA01.

Po uplynutí 3. období už se nelze přihlásit na MČR.

Prakticky to například v kategorii Dospělí v latinsko-amerických tancích může vypadat takto:

1.období - přihlášky podávají nominované páry z TOP48 RLČR.

2.období - odmítly nebo se nepřihlásily 4 páry z TOP48 RLČR. Tím získají možnost páry na 49.-52.místě RLČR.

3.období - mají možnost se přihlásit všechny páry z TOP 52 RLČR, a to pro případ, že by se v 1. období některý z párů nestihl přihlásit. Avšak pouze do maximálního počtu 48 párů. Platí, že kdo se dřív přihlásí, ten je přihlášen.

Uzávěrka je vždy v pondělí o půlnoci v týdnu, kdy se koná mistrovství.

 

MČR LAT (3.2.2018 Praha)

1.období: 6.1-15.1.2018

2.období: 16.-22.1.2018

3.období: 23.-29.1.2018

Od 30.1. už se nelze přihlásit na MČR.

 

MČR STT (3.3.2018 Třinec)

1.období: 6.1.-12.2.2018

2.období: 13.2.-19.2.2018

3.období: 20.2.-26.2.2018

Od 27.2. se už nelze přihlásit.

 

MČR 10T (24.3.2018 Kojetín)

1.období: 6.1.-5.3.2018

2.období: 6.3.-12.3.2018

3.období: 13.3.-19.3.2018

Od 20. 3. se už nelze přihlásit.

 

Ing. Martin Dvořák, viceprezident pro sport