Nová pravidla pro účast párů na tanečních ligách – již od neděle

V neděli bude na taneční lize ve Slaném poprvé uplatněn systém omezení účasti párů podle Ranklistu ČSTS a dosažené výkonnostní třídy. V praxi to bude vypadat následovně:

Každý pár je označen jednou z následujících barev:

zelená – účast je jistá na základě získané třídy
modrá – účast bude možná, pokud se nezmění podmínky (přihlásí se nový pár nebo vznikne nový ranklist)
červená - účast nebude možná, pokud se nezmění podmínky (odhlásí se nějaký pár nebo vznikne nový ranklist, kde bude pár na lepším místě)

Takto budou mít páry přehled o tom, zda mohou na soutěži startovat. Je ale nutné, aby si to zkontrolovaly po uzávěrce. Uzávěrka proběhne v době, kdy se budou odesílat data na soutěž (je tedy možné, že se pořadí změní i po desáté hodině večer po uzavření přihlašování – pokud se po desáté hodině odhlásí nějaký pár).
Jakmile bude provedena uzávěrka, budou automaticky odhlášeny páry, které nemohou na soutěži startovat, a barevné čtverečky zmizí. Čas, kdy bude vždy všechno jasné, je nejpozději v pátek v 10:00 hod. – poznávací znamení je ona absence barevných čtverečků.

Může také nastat situace, že nakonec bude startovat méně párů, než je max. kapacita – to pokud se nějaký pár odhlásí po uzávěrce.

Nejvyšší prioritu mají páry, které mají třídu, jež je maximální dosažitelná pro příslušnou věkovou kategorii soutěže (soutěže, nikoli páru, takže např. pár Jun 1 nikdy nemůže získat tuto prioritu pro soutěže Jun 2): Jun 1 – tř. B, Jun 2 – tř. A, Mládež, dospělí, senioři - tř. M.

Priority jsou celkově určeny takto:

1. dosažená max. třída (účast páru je jistá)
2. pořadí v RL (páry, které nejsou v RL, získávají pořadí poslední místo +1)
Pokud je shoda v pořadí, pak rozhodují následující hlediska: 1. třída, 2. počet finálových umístění, 3. počet bodů, 4. datum přihlášení.

Ing. Martin Dvořák, viceprezident pro sport