Nová pravidla účasti na TL v praxi

Po zkušenostech ze soutěže ve Slaném, kde byla poprvé uplatněna nová pravidla pro přihlašování a účast na tanečních ligách, přinášíme drobná vylepšení.

  1. Nadále platí, že páry se smí zúčastnit taneční ligy jen tehdy, pokud při ukončení prezence nemají na listině na internetu červený čtvereček.
  2. Hlavní sčitatel dostane kompletní listinu všech přihlášených a až po ukončení prezence vyřadí páry, které nemají právo startu.
  3. Systém tedy nevyřadí páry sám už v pátek dopoledne, jak jsme avizovali před prvním pokusem na lize ve Slaném.
  4. Toto vylepšení nabízí možnost párům, které už stejně na soutěžní akci jsou a tančí jiné kategorie, aby se zúčastnily i soutěží taneční ligy, pokud se pro ně uvolní místo, a to do limitu maximálních 48.

Prosíme tanečníky, aby zbytečně nepřidělávali práci sčitatelům a nepřihlašovali se v případě, kdy jsou si naprosto jistí, že se ligy zúčastnit nemohou.

Podobný způsob by mohl být použit i na MČR, pokud se několikrát odzkouší.

Martin Dvořák, viceprezident pro sport