Členské příspěvky do konce roku - vazba na účast na MČR

Jako každý rok připomínáme nutnost zaplatit včas členské příspěvky na rok 2018 (od příštího roku zvýšené, jak jsme informovali v jednom z předchozích textů), a to tak, aby byly připsány na účet ČSTS do 31.12. Ve hře je tentokrát účast na MČR.

Jak připomněl viceprezident svazu pro sport Martin Dvořák, pár, který nemá zaplacené příspěvky, vypadne z ranklistu. Ten se uzavírá k 6. lednu 2018 a na jeho základě budou – či nebudou – páry nominovány na všechna tři mistrovství. „Žádný opravný termín už není,“ upozornil M. Dvořák. Současně s tím bude pár zařazen do NRT, potažmo STM.

Příspěvky může zaplatit každý sám za sebe nebo přes klub, druhá varianta je pro klub výhodnější v tom, že se podstatná část peněz rovnou vrátí přímo do pokladny klubu.