Výběrové řízení - Dotace MŠMT - sportování veřejnosti pro rok 2017

ČSTS obdržel minulý týden rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace v programu X.

Zároveň již byly tyto prostředky poukázány a účet ČSTS. Prostředky je nutno vyčerpat do konce roku 2017, tedy velmi brzy.

VR korespondenčním hlasováním schválila výběrové řízení na zpracovatele projektu.

Zadávací dokumentace je ke stažení ZDE.