Z jednání Výkonné rady

Členové Výkonné rady se letos poprvé sešli v pátek 6. 1. 2018 na jednání ve Zlíně. Agenda byla rozsáhlá a zasedání se protáhlo do pozdních nočních, resp. brzkých ranních hodin.

Výkonná rada projednala změny v informačních systémech – nově spuštěné evidenci tanečních párů, přihlášek členů a jejich přestupů. Pokračovat se bude rozhraním ke sčitatelským programům.

Prezident ČSTS informoval o vývoji v oblasti vzdělávání a licencí, výhledu používání systému absolutního hodnocení AJS3.0 a o zařazení disciplíny breakdance na Olympijských hrách mládeže. Dále Petr Odstrčil informoval o své účasti na oslavách 60. výročí tanečního sportu na Slovensku a informoval o záměrech oslav výročí tanečního sportu v ČR. V této souvislosti byly zahájeny práce na vytvoření archivu ČSTS.

V soutěžní oblasti byli členové VR informováni o upřesnění ranklistů ČR a jejich vztahu k RL WDSF, o změnách v Nominačním řád (práva a povinnosti členů národního týmu a úpravy řešící titul reprezentanta a reprezentaci na otevřených mistrovstvích WDSF), aktivaci ustanovení o sankcích za neodhlášení se ze soutěže a podmínkách účasti na soutěžích TPV.

Výkonná rada dodatečně schválila přidělení pořadatelství soutěží TL v rámci Mistrovství Jižních Čech do Českých Budějovic na 1. dubna 2018 a dodatečné přidělení TL seniorů organizátorů KST Swing Kroměříž v Kojetíně na den 25. března 2018.

O své činnosti informoval i zástupce Komise sportovců. Výkonná rada se v rozpravě věnovala detailně situaci, které se vyvinula v poslední době v oblasti seniorských kategorií. K jednotlivým předneseným bodům přijala VR svá stanoviska, která jsou uvedena v zápisu.

Jednatel servisní organizace informoval výkonnou radu o vývoji jednání s Českou televizí o přípravě televizních záznamů ze soutěží v tanečním sportu.

Generální sekretář seznámil Výkonnou radu s kalendářem jednotlivých akcí výběrového řízení pro rok 2018. Kompletní přehled včetně termínů a seznamů pořádaných soutěží je uveden v zápisu. Kromě uvedených významných tanečních akcí se začal plánovat doškolovací seminář, a to na první zářijový víkend. Místo konání bude upřesněno.

Známo je už místo a termín konání Výroční konference ČSTS. Uskuteční se 19. května 2018 v Olomouci.

Výkonná rada projednávala i podmínky výběrového řízení pro konání národních šampionátů v roce 2019. Podmínky budou vyhlášeny na webu a termín pro podání přihlášek byl stanoven na 14. února 2018.

Jedním z nových projektů pro rok 2018 je začlenění ČSTS do struktury České unie sportu. Tuto oblast dostal do gesce prezident ČSTS s tím, že by se mělo o této záležitosti jednat na výročním jednání ČUS 2018.

Ve dnech 9. – 25. února 2018 bude Český olympijský výbor v rámci konání Zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu zajišťovat v Brně a Ostravě organizaci populárních Olympijských parků. Taneční sport bude aktivním účastníkem.

Detailní informace jsou uvedeny v samotném zápisu a některým se budeme podrobně věnovat v samostatných článcích.