MČR v Lucerně očima Martina Dvořáka

Jak hodnotí nedávné Mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích „hlavní designér“ současného sportovního vedení svazu Martin Dvořák? Položili jsme mu několik otázek a zde jsou jeho odpovědi.

Loni jste nastavili spoustu změn v rámci národního šampionátu, například systém absolutního hodnocení, letos přibyly jiné podmínky kvalifikace (už nikoli dosažená třída, ale umístění v ranklistu). Jak je vedení ČSTS změnami spokojeno?

Pojďme postupně, neboť to jsou dvě odlišná témata. Pokud jde o absolutní hodnocení: není žádnou novinkou, že WDSF jej používá na všech svých vrcholných titulárních soutěžích, a dokonce i soutěžích Grandslam a World Open. Považuji tedy za naprostou nutnost seznámit naše vrcholové páry s tímto systémem, aby byly dobře připravené. Systém si ale našel i spoustu odpůrců a na základě některých námitek jsme se rozhodli jej použít jen ve finálovém kole, kde tyto námitky odpadají.

Pokud jde o přísnější kvalifikaci - zatím jsme myslím spokojeni. Tento nový systém se totiž nedotkl pouze Mistrovství ČR, ale zejména soutěží, které se počítají do ranklistu. Obrovsky to podpořilo domácí soutěže WDSF a soutěže Taneční ligy a Super taneční ligy, na které do té doby jezdilo opravdu minimum párů. Nyní jsou tyto ligy plné k prasknutí a my začínáme řešit opačný problémy, a to příliš velký počet párů na soutěžích. Ale to jsou pozitivní problémy.

Nedošlo přece jen ke snížení sportovní kvality v dospělé kategorii? Ve startovní listině byly asi čtyři páry třídy A a dokonce dva s třídou B. Navíc oproti loňsku netančilo sedm z dvanácti semifinálových párů.

Možná to tak vypadalo, ale je třeba si udělat analýzu, proč tomu tak bylo. Kategorie dospělých se neúčastnil nikdo, kdo tančil kategorii Mládež (povoleny byly pouze dva starty), protože jakousi předkategorií se stala kategorie Do 21 let. Všechny páry, které měly možnost tančit Mládež a Do 21 let, tudíž netančily dospělou kategorii. Do té tak nenastoupilo deset párů. Dále se stalo několik neplánovaných skutečností: pár Michňa-Veselá nemohl tančit kvůli zranění partnera, pár Ondráček-Banková nenastoupil i přesto, že tančit mohl, oproti loňskému roku se rozpadlo až nevídané množství párů, které ani doteď ještě nemají nové partnery. Nicméně bych se vrátil ke kategorii Do 21 let, neboť ta letos vstala z mrtvých. Vloni se při účasti pěti párů zdála naprosto „mrtvá“, ale letos to byla jedna z nejzajímavějších kategorií MČR. Je to obrovský příslib do budoucna a věřím, že tato kategorie bude příští rok plná párů, které si vyberou právě soutěž Do21 a Dospělé, takže úroveň kategorie dospělých bude opět vysoká v celém soutěžním poli. Však uvidíme na MČR ve STT a 10T.

A co ostatní juniorské a mládežnické kategorie?

Juniorské a mládežnické kategorie ukazovaly vysokou kvalitu a velký příslib do budoucna. Velkým překvapením bylo vítězství páru Kovárník – Jišková v kategorii Junior 1, kdy partner s novou partnerkou ukázal, že nic není nemožné a že je třeba věřit v cokoliv a jít si za tím. Silné páry se předvedly v kategorii Junioři 2 a Mládež, zejména na medailových pozicích. Jsou to už opravdu páry světové kvality a těším se na jejich reprezentaci v zahraničí.

Ještě se vraťme ke kategorii Do 21 let, jejíž startovní listina se hodně shodovala s Mládeží a také podobně dopadla – nešlo jen o „další Mládež“?

Určitě ne. Pouze to ukazuje na fakt, že momentálně je mládežnická kategorie ve většině případů silnější než páry ve věku 19 a 20 let. Nicméně ano, finále Do 21 let bylo 4:2 ve prospěch mládežnických párů a semifinále 7:5.  Věřím, že časem bude pole silnější a silnější a že pro mládežníky bude časem opravdu těžké se probojovat do finále kategorie Do 21 let, neboť to budou ve většině případů naši finalisté nebo semifinalisté MČR dospělých.  (Pár Kalist-Kouřilová byl v Dospělých právě v semifinále.)

Do latiny se stále nedaří zapojit naše profesionální páry. Vede Svaz evidenci aktivních profesionálů? Nestálo by za to jim také přidat nějakou motivaci k účasti na MČR? Takhle zůstal jeden titul mistra volný.

Motivace k účasti je blbost, pokud nemáte ani jeden profesionální pár. Kdybychom měli páry, tak určitě startovat budou. Problém je tedy motivace párů do PD divize. Nicméně to je dlouhodobý problém, se kterým se nepotýká jen ČSTS, ale i WDSF. Vlastně se řeší, zda vůbec vize WDSF PD je opravdu taková, jakou ji tanečníci chtějí. Dříve byl odchod do profesionálů další cestou k ještě většímu vrcholu. O tento svět se staral WD&DSC a tato cesta byla přirozeným pokračováním amatérů. Dnes je ve WDSF situace taková, že v podstatě vrcholem všeho je amatérský svět a také obrovské finance jdou do amatérských soutěží, jako jsou Grandslamy, MS a podobně. Já sám jsem na schůzích WDSF podotýkal, že pokud chtějí zvýšit kvalitu profesionálů, musí být profesionálové ve všech ohledech kvalitnější a musí mít větší podporu. To ale znamená degradovat o určitý stupeň amatérské tancování. Je to nezbytný krok. Potom by odcházely páry do profesionálů třeba i v mladším věku, kdy ještě cítí možnost vrcholné kariéry. Uvidíme, jak se situace vyvine do budoucna.

Budete nyní vyhodnocovat plusy a minusy nastavených změn (absolutní hodnocení, omezená kvalifikace) a dočkáme se příště ještě nějakých novinek?

Analýza proběhla už nyní a bude určitě probíhat na dalších MČR, která nás čekají. Považuji to za naprostou samozřejmost a na základě toho se bude systém vyvíjet. Nemyslím si, že přijdou nějaké razantní změny, ale spíše se bude ladit současný systém. Nyní už budeme mít data, se kterými můžeme pracovat.

(jš)