Zdravotní prohlídky členů NRT - aktualizace 28.2.2018, 22:30

Povinnost absolvovat jednou ročně zdravotní prohlídku je dána zákonnou vyhláškou. Cílem zdravotních prohlídek sportovců je primárně předcházet případnému akutnímu zhoršení zdravotního stavu během sportovní činnosti, které může mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou zavázány tuto vyhlášku dodržovat.

Především je ale samozřejmě v zájmu každého sportovce, mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Edit (upravujeme nepřesně uvedenou informaci):

Zdravotní prohlídky nejsou jen povinné, ale jsou důležitým zdrojem informací zejména pro trenéry a i vědecké účely.
I proto musí členové NRT absolvovat zdravotní prohlídky ve zdravotních zařízeních, se kterými ČSTS spolupracuje. Seznam zařízení, ve kterých svaz prohlídky v rámci péče o reprezentaci zajišťuje, bude zveřejněn na webových stránkách.