Jednání Výkonné rady: L. Siegel oznámil rezignaci

Přinášíme krátký výtah z jednání Výkonné rady ČSTS, které se konalo 20. 2. 2018 v Praze. V jeho závěru Ing. Leoš Siegel oznámil svůj záměr rezignovat na funkci generálního sekretáře svazu.

Prezident a viceprezident pro ekonomiku byli pověřeni řešením nastalé situace tak, aby byla zajištěna kontinuita vykonávaných činností. Veškerou agendu, která je v gesci generálního sekretáře, je třeba zasílat jako dosud na adresu sekretariat@csts.cz, kde bude také standardně vyřízena.

Dále výkonná rada projednala přípravné práce na organizaci Výroční konference ČSTS, která se uskuteční 19. 5. 2018 v Olomouci.

Z mezinárodní agendy, která je v gesci prezidenta, je třeba vypíchnout, že Ing. Petr Odstrčil byl jmenován předsedou komise WDSF pro revizi systému hodnocení 3.0. Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném článku. Prezident dále informoval o aktivitách souvisejících s konsolidací archiválií a významných dokumentů ČSTS.

Viceprezident pro sport Martin Dvořák zmínil úspěšné zavedení párové evidence a upozornil na potřebu řešit nedodržování vazeb klub – trenér, kdy se objevily případy kolektivních členů, kteří nemají trenérskou činnost zajištěnou trenérem s licencí ČSTS.

Viceprezident pro profesní záležitosti Radek Felcman informoval mimo jiné o protestech proti hodnocení porotců a o připravovaných inovacích v oblasti vzdělávání formou e-learningu.

Detailnější informace jsou uvedeny v zápisu uloženém v příslušné sekci webových stránek.

http://www.csts.cz/cs/OficialniZpravy/VykonnaRada