Startovné není tabu

Výkonná rada upravila na návrh Komise sportovců pravidla pro zveřejňování výše startovného v propozicích tanečních soutěží.

V propozicích by měli organizátoři uvádět konkrétní výši startovného, nikoli se pouze odvolávat na obecně platnou legislativu. Žádáme organizátory soutěží, kteří mají propozice již schválené, aby případně upravili své propozice v intencích rozhodnutí Výkonné rady.

Soutěžní komisaře žádáme, aby při schvalování propozic konkrétnost výše startovného kontrolovali a po organizátorech ji striktně vyžadovali.

V této souvislosti je třeba zmínit, že legislativa ČSTS určuje maximální možnou (nepřekročitelnou) výši, nicméně stanovení výše startovného je, stejně jako dosud, na vůli organizátora.

Děkujeme za spolupráci.