Potvrzení účasti v NRT

S příchodem nového čtvrtletí je třeba elektronicky potvrdit účast v národním reprezentačním týmu, a to na základě emailu, který reprezentanti obdrží od ČSTS. Žádáme příslušné taneční páry, aby ve vlastním zájmu věnovaly této proceduře patřičnou pozornost. Jak na to?