Z jednání Výkonné rady ČSTS

V úterý 10. dubna se konalo v Brně zasedání Výkonné rady ČSTS. Vrcholný orgán se sešel v plném složení, jednání trvalo deset hodin (a posléze ještě pokračovalo v rámci Skype konference 18. dubna) a neslo se v duchu příprav na květnovou Výroční konferenci. V následujícím textu přinášíme výběr toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího s tím, že veškeré detaily jsou uvedeny v již publikovaném zápisu (pouze přílohy se ještě formálně dokončují).

Nejaktuálnějším bodem bylo řešení situace po odstoupení L. Siegela z funkce generálního sekretáře. Jeho agenda byla prozatím rozdělena mezi prezidenta a viceprezidenta pro ekonomiku, část úkolů převezme viceprezident pro sport a k faktickému zajištění agendy budou rozšířeny kapacity sekretariátu.

Podrobně se výkonná rada zabývala přípravou podkladů pro jednání Výroční konference – nejvyššího orgánu ČSTS, které se bude konat 19. května 2018 v Olomouci. Tyto podklady byly podle zveřejněného itineráře rozeslány divizím jako podklad pro jednání jejich valných hromad a podle požadavků divizí i od členů budou ještě doplňovány a upřesňovány. Výroční konference bude řešit činnost a hospodaření v uplnulém roce a plán pro další období. I když neměla být volební, bude muset dovolit nové členy Dozorčí rady, protože dva členové odstoupili. Zajímavostí bude i představení tezí nového organizačního uspořádání svazu bez divizí. Tyto teze budou předneseny až na vlastní koferenci s cílem zahájit veřejnou diskusi na toto téma s vyvrcholením buď na mimořádné nebo příští řádné výroční konferenci.

Výkonná rada schválila mechanismus dočerpání prostředků z loterií za roky 2015 a 2016 (cca 1,5 mil. Kč), všichni členové kategorií Děti I – Mládež dostanou příspěvek ve výši 350 Kč. Na návrh Komise sportovců pak rada vylepšila podmínky podpory reprezentace při účasti na titulárních soutěžích.

Došlo i k několika úpravám soutěžního řádu. Do ranklistu budou například nově zahrnuty i soutěže German Open Championships a Austrian Open Championships. Soutěže STL budou of 1. ledna 2019 uspořádány i pro kategorie juniorů a mládeže a i pro seniory. Od příštího roku se upravují také počty párů na MČR, STL a TL. Výjimku pro omezení počtu párů pro STL v Praze 2. června 2018. V návaznosti na otevření STL v dalších kategoriích byly schváleny i úpravy odměn medailistům.

Viceprezident pro sport zrekapituloval návrhy na úpravy Soutěžního řádu, které budou předloženy Výroční konferenci, jako např. oddělení seniorských kategorií od bloku Děti – Dospělí, otevření postupových soutěží v kategorii mládež, zavedení TPV – sóla, kategorie do 8 let pro TPV a kategorii E, dále návrh na zvýšení minimálního počtu porotců na všech postupových soutěžích na 7, úpravu systému organizace soutěže po vzoru WDSF a další. Tyto návrhy budou ještě doplňovány o návrhy z valných hromad divizí.

Do legislativy byla také doplněna podmínka účasti porotců na rozborovém semináři po MČR.

Známy jsou už na základě výsledků výběrového řízení i některé termíny národních šampionátů v roce 2019. MČR LAT se bude konat 23. – 24. 2. 2019 ve Zlíně, kategorie Showdance, Formace a Senioři budou mít svá mistrovství  9. 11. 2019 v Ústí nad Labem. Termíny pro mistrovství ČR ve STT a v 10T budou teprve stanoveny.

Galavečer tanečního sportu a Kongres ČSTS se uskuteční první lednovou sobotu – 5. 1. 2019 v Praze. Nově by se v jeho programu měla uskutečnit premiérová soutěž nejlepších tanečních párů národního ranklistu.

A ještě několik dalších termínů: V polovině června 2018 vyšle ČSTS do Lausanne na výroční konferenci WDSF pětičlennou delegaci. Doškolovací seminář se bude konat 1. září 2018 v Mikulově a hlavní zahraničním lektorem by měl být Fabio Bosco z Itálie.

Probírala se i řada dalších témat, například aktivity servisní organizace v prezentaci tanečního sportu na obrazovkách České televize, nedořešená situace kolem Youth Olympic Games v Buenos Aires či systém zdravotních prohlídek pro členy NRT a STM.

Podrobně se výkonná rada zabývala požadavky komunity seniorů a zaujala k jednotlivým požadavkům stanoviska, která jsou detailně popsána v zápisu z jednání.

V rámci finančních záležitostí pak Výkonná rada řešila záležitost s financováním mistrovství Evropy v Olomouci 2017. Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném článku.