Kontrolní testy pro členy STM ve 2. čtvrtletí 2018

Kontrolní měření pro členy STM (viz. TESTY) se uskuteční dne 15. 5. 2018.
Místo: Velká tělocvična - Vinařská FSPS MUni
Adresa: Vinařská 499/5, 603 00 Brno-střed-Pisárky
Testy začínají v 10:00 hod.

Členové STM jsou pouze ti, kteří mají potvrzené členství skrze jejich Kolektivního člena dle nároku pro druhé čtvrtletí 2018 - Páry s nárokem na členství.
Potvrzení účasti prosím směrujte na sekretariát (sekretariat@csts.cz) nebo přímo na viceprezidenta pro sport (vp.sport@csts.cz). Účasti a neúčasti jsou řešeny dle nařízení z posledního zápisu Trenérské rady z 8. 1. 2018