Výběrové řízení na soutěže ČSTS 2019 a WDSF od roku 2019

VpE z pověření VR vypisuje výběrové řízení na soutěže ČSTS pro rok 2019 a WDSF od roku 2019.

Zadávací dokumentace

Příloha 1 zadávací dokumentace

Formuláře žádostí A, TL, STL