Vylosovaná porota pro soutěže TL a STL ve 2.pololetí 2018

Seznam vylosované poroty.

Organizátor soutěže má dle §2, bodu č.1 SC 01 možnost odmítnout u soutěží TL jednoho porotce, u soutěží STL dva porotce. O této skutečnosti musí informovat vylosované porotce a VpP. V případě nahrazování náhradníkem se postupuje podle pořadí. Organizátor soutěže má povinnost oslovit vylosované porotce a v případě jejich potvrzení je zařadit do poroty soutěže.