ROZBOROVÝ SEMINÁŘ po Mistrovství ČR

Připravovaná legislativa a principy rozborových seminářů.

Jelikož se stále množí dohady o připravované změně legislativy a zavedení rozborových seminářů po mistrovských soutěžích, přikládáme podrobné informace o navrhované podobě organizační směrnice pro Rozborový seminář.

Co ve stručnosti výše uvedená navrhovaná změna znamená:

  • jde o tvůrčí pracovně kontrolní setkání porotců hodnotících Mistrovství ČR a trenérů finálových párů

  • v žádném případě nejde o vytvoření diskusního fóra mezi širokou veřejností a porotci

     

  • vedením rozborového semináře je pověřen vedoucí rozborového semináře (VpP, nebo člen Komise rozhodčích)

  • vedení musí být nestranné, vyvážené a pozitivní, založené na předem připraveném rozboru výrazných anomálií zpracovaném vedoucím rozborového semináře

  • každý finálový pár má právo nominovat trenéra s trenérskou licencí minimálně II. třídy a tito mají právo pouze na věcné otázky týkající se hodnocení párů, které zastupují

     

  • rozborový seminář se koná odděleně v šesti blocích podle věkových kategorií a každému bloku je vymezen čas maximálně 30 minut