Měření fyzických testů STM ve 3.kvartále

Měření fyzických testů ve 3.kvartále se uskuteční 9.7.2018 v Brně. Měření je určeno pro:

  1. Nové členy STM, kteří získají nominaci na základě splnění základních podmínek vstupu.
    1. -----
  2. Členy STM, kteří nesplnili testy v minulém období a mají šanci opravy.
    1. Novák, Kasálková, Barochová
  3. Členy STM, kteří z důvodu nemoci či zranění nemohli absolvovat testy předchozí
    1. Kopáček, Riebauerová

Datum - 9.7.2018

Místo: Sportovní hala Brno – Tuřany

Adresa: Měšťanská 23, Brno – Tuřany

Testy začínají v 10:00.