Rozdělení financí pro 1. a 2. kvartál 2018 STM

2. Kvartál (Duben - Červen)

Rozdělení financí za 2. kvartál 2018

Červenou barvou jsou označené páry, které nesplnily testy a mají nárok na 50% podpory

Oranžovou barvou jsou označené páry, které ještě nesplnily testy z důvodů omluvy ze zdravotních důvodů a čeká se na jejich splnění.

1. Kvartál (Leden - Březen)

Rozdělení financí za 1. kvartál 2018