Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dnem 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen GDPR).

ČSTS jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 

Kontakty - Pověřenec ochrany osobních údajů

Mgr. Tibor Stano, advokát

Mobil:            +420 602491783

E-mail:           poverenec@csts.cz

Adresa:          Mgr. Tibor Stano, Brigádníků 2555, 390 02 Tábor

Budou následovat další kroky, včetně pomoci kolektivním členům.

Dále lze vyjít z doporučení pro členské spolky vhodného pro sportovní kluby ČUS, ČOV, SSS ČR, ČOS, národní svazy a další sportovní subjekty vypracovaná v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Viz https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/legislativni-poradna-informace-vzory/ochrana-osobnich-udaju.html .