První schůzka nové Dozorčí rady

Dne 4. 6. 2018 se ke svému prvnímu jednání sešla nově zvolená Dozorčí rada ČSTS ve složení Ing. Radim Vajchr, Ing. Jiří Veselý a Mgr. Jiří Vrána. Dozorčí rada jmenovala svého předsedu, kterým se stal Jiří Vrána.

Současně projednala řadu úkolů, které před ní stojí, zejména vypracování a schválení plánu kontrolní činnosti na druhé pololetí roku 2018. Do tohoto plánu budou zahrnuty úkoly dané dozorčí radě Výroční konferencí ČSTS ze dne 19. 5. 2018 a dále i řada podnětů od členské základny k provedení kontroly některých oblastí ČSTS. Celé přijaté usnesení z jednání bude zveřejněno na webových stránkách ČSTS v sekci dozorčí rady.

Zapsal: Mgr. Jiří Vrána