Sledujete ostatní sporty?

Víte, kolik fanoušků nás sleduje? Nám v prezentaci pomáhá i Český olympijský tým.
Pomalu rozvíjíme spolupráci s komunikačním týmem Českého olympijského výboru. Zatím nekomunikujeme čile, ale hledáme k sobě cesty a možnosti, jak spolupracovat.

Zatím se naše příspěvky dostávají například do Olympijského zpravodaje. V květnovém čísle byla zveřejněna upoutávka na naši nejvýznamnější akci tohoto roku v České republice – Mistrovství světa v tanečním sportu – latinsko-americké tance, které se bude konat 6. října 2018 v Ostravě.

ČOV sleduje přes svůj Social Hub náš facebookový profil, čímž se naše informace dostávají širšímu okruhu sportovních fanoušků.

Český olympijský výbor prezentuje taneční sport jako jeden ze sportů rodiny neolympijských sportů uznaných Mezinárodním olympijským výborem na své webové stránce.

O další spolupráci s ČOV vás budeme brzy opět informovat.