Začíná Výroční konference WDSF v Lausanne

Česká delegace zamířila do švýcarského Lausanne, kde se od čtvrtka do pondělí konají zasedání různých orgánů WDSF včetně Výroční konference světové federace tanečního sportu. Česká republika je i autorem několika návrhů, které by měli delegáti projednávat.

Jde například o možnost, aby aktivní profesionální tanečníci mohli porotovat ostatní soutěže WDSF. Dále ČSTS navrhuje upravit pravidla financování kontinentálních soutěží, kdy sice byla založena evropská federace, nicméně nebyla změněna pravidla přerozdělování poplatků za soutěže a DSE nemá prakticky zajištěny zdroje financování, což brání jejímu dalšímu rozvoji – mimochodem česká delegace navrhuje zřízení sekretariátu DSE se sídlem v Praze.

V několika návrzích delegátů zaznívá poptávka po rozklíčování financování kampaně na propagaci break dance, u níž se zdá, že byla neúměrně vyšší ve srovnání s popularizací hlavních disciplín tanečního sportu.

Nadcházející Výroční konference by mohla mít zásadnější vliv na personální složení WDSF, protože několik federací navrhuje odvolání prezidenta WDSF Lukase Hindera. Výtky se týkají již zmíněné kampaně pro podporu break dance a nedostatečných kroků k odstraňování manipulace se soutěžemi. Trochu paradoxní je, že tento návrh předkládají i Hinderovi kolegové ze stávajícího prezidia, byť zastupují své národní federace. Delegace odcestovala ve složení Petr Odstrčil, Martin Dvořák, František Dávidek a Eva Bartuňková.

O výsledcích jednání a schválených změnách vás budeme informovat.