Informace z Dozorčí rady

V souvislosti se zahájením činnosti nově zvolené dozorčí rady je dozorčí rada postavena před plnění řady úkolů. Rádi bychom Vás krátce  informovali o úkolech, na kterých v současné době pracujeme.

Jedná se zejména o:

1. Přípravu plánu kontrolní činnosti DR na II. pololetí roku 2018, kam budou zahrnuty prioritně úkoly dané VK ČSTS a dále pak další připravovaná kontrolní šetření dle získaných podnětů k provedení kontrol. Po schválení tohoto plánu dozorčí radou bude jeho obsah zveřejněn.

2. Zveřejnění všech vypracovaných zpráv DR v minulém období na webových stránkách ČSTS v sekci DR, včetně průběžného zveřejňování nových zápisů z jednání DR a zpráv o činnosti. Uvedené dokumenty by mělo být možno zobrazit pouze pro registrované členy ČSTS po jejich přihlášení.

3. Vytvoření  jednotného systému příjmu kontrolních podnětů formou webového formuláře na stránkách ČSTS v sekci DR. I podání těchto podnětů by mělo být umožněno pouze orgánům ČSTS a registrovaným členům ČSTS.

Případné podněty či dotazy na dozorčí radu je možné prozatimně řešit přes e-mailový kontakt sekretariátu ČSTS: sekretariat@csts.cz.