Finanční podpora NRT dospělých a Do 21

Tabulka podpory