Pozor na neodhlášení ze soutěže

Blíží se konec prázdnin a s ním ostrý začátek druhé části soutěžního ročníku. K 1. září 2018 vstupují v platnost některé změny legislativy. Tady je jejich přehled, pozor zejména na novinku, která zavádí sankci za nedohlášení se ze soutěže.

Tato změna se týká dokumentu Směrná čísla. Od září bude aplikována sankce za neodhlášení páru, který se rozhodne nezúčastnit soutěže, na kterou se předtím přihlásil. Deadline pro odhlášení je nejpozději v den konání soutěže, tedy do 23:59 hod. (samozřejmě je fér odhlásit se ještě před startem soutěže). Pokud se pár odhlásí až den po soutěži nebo vůbec, může přijít o 10 bodů za postupové soutěže a u soutěží Taneční ligy o 10% z nejlepšího výsledku na soutěžích za posledních 12 měsíců.

Dále byl zásadnějším způsobem aktualizován Nominační řád, do kterého byly doplněny kategorie Do 21 let a Senioři I – IV, a upraven NRT kategorie Profesionálové. Upřesněny byly klíče, podle nichž je sestavován Národní reprezentační tým, upraveny procedury nominací a doplněny povinnosti registrace ve WDSF.
Novým dokumentem legislativy je příloha č. 1 Nominačního řádu, která upravuje podmínky členství v NRT a detailně zakotvuje práva a povinnosti reprezentačních párů.

(pb)