Víkendové akce svazu v Mikulově

O víkendu se koná v Mikulově doškolovací seminář ČSTS pro porotce, kterého se ale mohou zúčastnit trenéři i taneční páry, dokonce i nečlenové svazu. Již v pátek bude zasedat Výkonná rada, která má na programu několik důležitých témat.

Výkonná rada probere závěry jednání Výroční konference WDSF, která se konala v červnu v Lausanne a jíž se česká delegace aktivně účastnila, detailně se budou probírat akce v druhém pololetí včetně lednového Kongresu a Galavečera. Řešit se budou nové funkce informačního systému a také příprava nového webu. Kromě schvalování změn dokumentů – včetně směrnice pro správu osobních údajů - bude jedním ze stěžejních témat i diskuse o strategii vzdělávání.

S tou bude ostatně úzce souviset i navazující sobotní doškolovací seminář, který se koná v Kongresovém centru hotelu Galant. Programová skladba přednášek je pestrá. Tibor Stano bude prezentovat právní a administrativní dopady GDPR na taneční sport, což by mělo konečně vyjasnit pravidla přístupů do jednotlivých sekcí webu a zveřejňování osobních údajů v databázích členů ČSTS (ty jsou dosud stále nepřístupné). Prezident svazu Petr Odstrčil bude mít přednášku o kritériích hodnocení a zahraniční host Fabio Bosco bude prezentovat taneční techniky.

Bude také vylosována porota pro národní šampionáty, které se budou konat v 2. pololetí.

Tradiční součástí doškolovacího semináře jsou workshopy pro taneční páry, porotce a trenéry. Ty se uskuteční v neděli. Zhostí se jich přední taneční domácí scény, kteří odprezentují katalogy figur. Michal Drha se bude věnovat standardním tancům, Filip Karásek tancům latinsko-americkým a David Odstrčil figurám v polce. Individuální lekce s Fabiem Boscem jsou již obsazeny.

Termín doškolovacího semináře se termínově kryje s významnou mikulovskou akcí CZ&AT WINE FESTIVAL, která v sobě zahrnuje např. vinařský veletrh, vinařskou party a vinařskou jízdu a vše se ponese v duchu připomenutí si stého výročí založení našeho státu. Všichni jsou do Mikulova srdečně zváni.

(pb)