Kontaktní e-mail Dozorčí rady ČSTS

Dovolujeme si  informovat o zřízení kontaktní e-mailové adresy: dozorci.rada@csts.cz . Dále viz "Číst dál".

Na uvedenou e-mailovou adresu  je možné zasílat podání, podněty a informace pro Dozorčí radu ČSTS (v rámci kompetencí DR dle Statutu DR ČSTS). Přijímány a vyřizovány budou pouze podání individuálních a kolektivních členů či orgánů ČSTS opatřená jménem a příjmením člena či názvu kolektivního člena případně  orgánu ČSTS, včetně jména a příjmení osoby, která  za tohoto kolektivního člena či orgán podání provádí, IDT člena a telefonický, e-mailový či jiný kontakt. Upozorňujeme současně na omezenou datovou kapacitu e-mailové schránky v případě zasílání příloh dokumentů.