Vypsání dotačního programu MŮJ KLUB 2019 - termín pro podání do 31.10.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-podpory