Podmínky podpory národního týmu

Než vás seznámíme s ohlasy na proběhnuvší světové šampionáty, chtěli bychom připomenout reprezentačním párům nově platné podmínky pro čerpání finanční podpory.

Od 1. září 2018 vešla v platnost některá ustanovení Nominačního řádu (např. doplnění NRT o kategorie Do 21 let a senioři I – IV a úprava nominačních procedur) a hlavně jeho příloha – Podmínky členství v NRT, upravující povinnosti reprezentantů, které jsou přímo vázané čerpání finanční podpory. Doporučujeme se s dokumenty seznámit.

Přejeme všem hlavně hodně úspěchů.

(pb)