Mimořádná výroční konference 2018

V souladu s rozhodnutím VK2018 a oznámením ze dne 5. 10. 2018 se mimořádná výroční konference ČSTS uskuteční 4. 12. 2018 od 15:00 v hotelu Týnec, Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2.

Pozvánka

Podklady pro jednání:

1. Zpráva o činnosti VR – plnění úkolů z VK2018

2. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – bude distribuováno 20.11.2018

3. Zpráva Dozorčí rady – plnění úkolů z VK2018 – bude distribuováno 20.11.2018

4. Plán práce VR na rok 2019 – byl předán pro jednání VK2018

5. Rozpočet 2019 (návrh připravený pro VK2018 přepracovaný dle FP07 a FP08 bude distribuován 20.11.2018)

Doplňující materiály (budou k dispozici do zahájení jednání VR):

6. Zpráva Rozhodčí rady

7. Zpráva Disciplinární a Smírčí komise

8. Seznam návrhů z VH divizí a od členů ČSTS (komise pro zpracování návrhů)