Kongres ČSTS - 5.1.2019 Praha, školení funkcionářů a setkání vedoucích klubů 6.1.2019 - Praha

První lednový víkend se v Praze uskuteční již tradiční Kongres ČSTS, školení funkcionářů, setkání vedoucích klubů a porotci budou mít možnost složit testy. Program KONGRESU. 

Přihlášky jsou možné v přihlašovacím systému soutěží ČSTS.

Seznam Poroty pro MČR. Seznam otázek k testům pro porotce. Testy pro porotce byly přesunuty na sobotu 5.1.2019 na 16:00 hod.