Dodatečné přerozdělení financí klubům

Tabulka rozdělení financí dle zápisu z trenérské rady